• 01-základní slide ostatní

   

   

   

  phone receiver Kancelář školy: 312 510 051 (Po a St 7-16 hod, Út, Čt, Pá 7-14 h) 
 • Domů
 • Škola
 • Aktuality
 • Podrobnější informace k zápisu do prvních tříd na školní rok 2023 – 2024

Podrobnější informace k zápisu do prvních tříd na školní rok 2023 – 2024

 • Zápis se uskuteční ve dnech  14. 4. a 15. 4. 2023. V pátek 14. 4. od 13 do 17 hodin a v sobotu 15. 4. od 9 do 12 hodin.
 • Zápis se týká dětí:
  • narozených od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017
  • dětí, které měly v loňském školním roce odklad školní docházky
  • pětiletých dětí narozených od 1. 9. do 31. 12. 2017, pokud zákonný zástupce doloží vyjádření školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
  • pětiletých dětí narozených od 1. 1. do 30. 6. 2018, pokud zákonný zástupce doloží vyjádření školského poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře dítěte
 • Způsoby podání žádosti o přijetí:
  • online - webová aplikace – vstup do webové aplikace Klikněte zde

Aplikace bude otevřena od 14. 3. 2023 00:00 hodin do 12. 4. 2023 23:59 hod.

 • osobním podáním v době zápisu – k zápisu zákonný zástupce donese předvyplněný zápisový lístek a žádost o přijetí; formuláře ke stažení v příloze; v případě žádosti o odklad školní docházky je možné stáhnout a vyplnit i Žádost o odklad (v příloze)
 • osobní podání v době zápisu - vyplnění žádosti a zápisového lístku ve spolupráci se zapisujícím pedagogem
 • Objednání zápisu na určitý čas je možné buď od 14. 3. do 12. 4. 2023 v době od 8 do 14 hodin na telefonním čísle 736752585, nebo v přímo v prostředí webové aplikace při on-line podání žádosti o přijetí.
 • Během zápisu zákonný zástupce provede zápis dítěte k plnění povinné školní docházky a vyplnění zápisového lístku. K zápisu je nutné donést rodný list dítěte a občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti zákonného zástupce. V případě žádosti o odklad školní docházky i doporučení dle bodu 6. Rozhovor pedagogického pracovníka s dítětem bude zaměřen na orientační posouzení školní připravenosti a motivaci na školní docházku. V případě podání žádosti dle bodů 3 a) a 3 b) vypisování zápisového lístku odpadá.
 • Odklad školní docházky:

pokud zákonný zástupce žádá odklad školní docházky, vyplní příslušný tiskopis a doručí škole včetně doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud nebude mít doporučení v den zápisu, doručí nejpozději do 30. 4. 2023.

 • Ve školním roce 2023/2024 budou otevřeny na naší škole dvě 1. třídy. Budou umístěny v budově gymnázia na Smetanově náměstí. Vzhledem ke kapacitám jednotlivých základních škol ve Slaném žádáme rodiče, aby přihlásili dítě do spádové školy.
 • Kritéria přijetí:
  • spádovost - děti ze spádových ulic dle příslušné vyhlášky
  • sourozenci - děti, které mají na škole sourozence
  • ostatní
 • Obecně závazná vyhláška č. 6/2016 města Slaného, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Slaný určuje spádovou oblast pro ZŠ Komenského nám. dle ulic takto:

B. Václavka, Bartošova, Blahotice, Divadelní, Durasova, Flaškářská, Fortenská, Fričova, Hanžburského, Husova, Jiráskova, K. H. Borovského, Kapalínova, K.  Čapka, Komenského náměstí, Krátká, Kvíc, Kynského, Lotouš, Maříkova, Masarykovo náměstí, Masnokrámská, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Netovice, Netovická, Ouvalova, P. Jilemnického, Plynárenská, Pod Ungeltem, Smečenská, Soukenická, Spojovací, Šimberkova, Štěchova, Šultysova, Trpoměchy, Tyršova, U Ploché dráhy, U Plovárny, U Přádelny, Vančurova, Ve Stráni, Vinařického, Víta Nejedlého, Velvarská, Vítězná, Všehlušická, Wilsonova, Záfortenská, Žižkova.

 • Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.
 • Seznam přijatých žáků (pod přidělenými kódy) bude vyvěšen 15. 5. 2023 na webových stránkách školy a na školní budově.
 • V příloze přikládáme pro informaci rodičům Desatero pro rodiče předškoláka.
 • V době zápisu bude možné si prohlédnout školu i jednotlivé třídy. Případně je možné se na prohlídce školy domluvit individuálně.

Zvláštní zápis pro cizince – školní rok 2023/2024

V souladu se zákonem č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 20/2023 Sb. se další

zápis pro cizince do 1. tříd koná dne 6. 6. 2023 od 14:00 do 16:00 hodin.

Při zápisu je třeba předložit doklad totožnosti zákonného zástupce a doklad o totožnosti dítěte (je možné použít vízum nebo jiný dokument). Zákonný zástupce dítěte cizince by měl žádat o přijetí přednostně ve spádové škole podle místa pobytu v ČR. Pro identifikaci spádové školy se dokládá místo (faktického) pobytu – stačí prohlášení vlastníka, že daná osoba je ubytována na daném místě.

Výsledky zápisu

Výsledky zápisu budou zveřejněny 27. 6. 2023 na webových stránkách školy a na školní budově.

Ostatní podmínky zápisu jsou stejné, jako u zápisu v dubnovém termínu – viz výše uvedené.

Krátce o škole

Škola v centru Slaného... Adresa: Komenského náměstí 618, Slaný. Tel.: 602 141 690
E-mail: skola@2zsslany.cz 

Kam pokračovat?

Sledujte nás

facebookJsme na facebooku

Odběr novinek

Hlídejte si školní akce, nové fotky díky našemu novému newsletteru.
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Funkční webové cookies
Session cookies
OK
Odmítnout